Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Karwowski Jarosław
Jarosław Robert Karwowski
ur. w 1965 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018

Biogram

W latach 1983-1989 był związany z działalnością Federacji Młodzieży Walczącej w Warszawie. Zajmował się drukowaniem i kolportażem pisma „Nasze wiadomości”, brał udział w manifestacjach. 1 maja 1983 r. za udział w jednej z nich, został zatrzymany na Starym Mieście w Warszawie. W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia 1985 r., wziął udział w akcji ustawieniu „gadały” przy głównym wejściu do Domu Handlowego „Universam” przy rondzie Wiatraczna w Warszawie, z której nadano audycję Radia „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

G. Majchrzak, „Gadałą” w system.[...], [w:] Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989)- nowe tropy i pytania badawcze, red. B. Noszczak, Warszawa 2016

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN