Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Michalik Lucyna

Lucyna Michalik

ur. w 1959 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2013
Biogram
Lucyna Michalik z d. Szczepańska jako studentka Uniwersytetu Łódzkiego należała do Niezależnego Zrzeszenia Studentów i wzięła udział w studenckim strajku okupacyjnym w styczniu i lutym 1981 r. W latach 1981–1988 zajmowała się kolportażem wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Biuletynu Łódzkiego”, „Prześwitu”, „Solidarności Walczącej” i „Drogi”. Od 1982 r. do 1989 r. działała w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej. Była współorganizatorem Wydawnictwa Polskiego KPN, gdzie do 1987 r. pracowała jako redaktor kwartalnika „Droga” i organizowała  pracę zespołu redakcyjnego.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN