Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kellner Jadwiga

Jadwiga Anna Kellner

ur. w 1950 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016
Biogram
Była aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, członkiem Komitetu Założycielskiego Pracowników Oświaty w Starachowicach. Od lat 80-tych XX wieku prowadziła zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości. Organizowała pomoc dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin. Kolportowała podziemne wydawnictwa: książki, prasę, kasety i kalendarze. Współorganizowała Msze za Ojczyznę oraz Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Od 1982 r. prowadziła działalność samokształceniową. Była szykanowana w miejscu pracy, wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana przez Służbę Bezpieczeństwa. W roku 1984 została ukarana karą grzywny w wysokości 10000 złotych i obciążona kosztami postępowania w wysokości 150 złotych przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Jędrzejowie za udział w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Od 1989 r. była członkiem Tymczasowej KZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach oraz przewodniczącą KZ.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010