Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Stykuć

ur. w 1947 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
W dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW nr 1636 w Chełmnie Rozkazem nr 228 z dnia 10 listopada 1982 r. został przydzielony do 8 kompani pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w tej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie odizolowaniu przeciwników politycznych i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych. Jednocześnie, działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. W dniu 2 lutego 1983 r. został skreślony z ewidencji jednostki, po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN