Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Marcinkiewicz Roman
Roman Ryszard Marcinkiewicz
ur. w 1937 roku w m. Wólka Ławska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012

Biogram

W 1980 r. był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym w Radomiu, następnie pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej Związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nawiązał kontakt z działaczami podziemia z Warszawy, a dzięki tym powiązaniom uzyskał dostęp do nakładów „Tygodnika Mazowsze”, który kolportował w regionie radomskim. W latach 1984-1988 kierował zespołem podziemnej drukarni „Wolnego Robotnika” i kwartalnika „Koncept”. 
29 lipca 1988 r. został skazany na karę grzywny przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia, które uznało go za winnym „posiadania powielacza wraz z innym wyposażeniem oraz gromadzenia nielegalnych wydawnictw z zamiarem wywołania niepokoju publicznego”. Był wielokrotnie zatrzymywany za zorganizowanie i udział w manifestacjach. Działał w grupie udzielającej pomocy represjonowanym i więzionym działaczom opozycji radomskiej oraz ich rodzinom.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN