Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Dobrecki

ur. w 1951 roku w m. Konin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Dziennikarz „Przeglądu Konińskiego” i członek Międzyredakcyjnego Koła NSZZ „Solidarność” dziennikarzy konińskich przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim. Należał do aktywnych działaczy opozycyjnych na terenie województwa konińskiego. Artykuły Krzysztofa Dobreckiego miały charakter antysocjalistyczny i antyrządowy (krytykował w nich m.in. kierowniczą rolę partii), protestował przeciw ukazywaniu fałszywego obrazu kraju w mediach. Został internowany 13.12.1981 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, gdzie przebywał do 29.04.1982 r. (z przerwą od 10.04.1982 r. do 15.04.1982 r.). Podczas internowania wraz z innymi osobami prowadził strajk głodowy. W 1982 r. zwolniono go z „Przeglądu Konińskiego”, gdzie pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Po internowaniu zaangażował się w pracę podziemnych struktur „Solidarności” w Koninie, pisał do biuletynu „Nasza Solidarność”. W latach 1985 – 1989 redaktor dwutygodnika „Szczęść Boże” wywieszanego systematycznie w gablocie przed kościołem św. Wojciecha w Koninie. Od 1985 r. współorganizator, instruktor i naczelnik Polskiej Organizacji Harcerskiej działającej przy tej parafii. Od 30.09.1986 r. członek Tymczasowej Regionalnej Rady „S”, od stycznia 1987 r. społecznej Niezależnej Komisji Ekologicznej w Koninie. Od 30.08.1987 r. współorganizator uroczystości w parafii św. Wojciecha z okazji 7. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych; 18.04.1988 r. współorganizator spotkania z członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej „S” Januszem Pałubickim w pomieszczeniach plebanii kościoła św. Wojciecha.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej