Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sowa Marek

Marek Sowa

ur. w 1954 roku w m. Janów Lubelski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
W czasie studiów na KUL w Lublinie zaangażowany był w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W styczniu 1980 r. był jednym z założycieli nielegalnego Komitetu Obrony Jasnej Góry na KUL-u. W dniach 27-30 VIII 1980 był uczestnikiem głodówki w kościele Świętego Ducha w Lublinie w solidarności ze strajkującymi na Wybrzeżu. Jako aktywny uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez ojca Ludwika Wiśniewskiego, zaangażowany w produkcje i kolportaż ulotek i literatury bezdebitowej był inwigilowany, a w jego mieszkaniu tylko w ciągu 1980 r. 5 razy przeprowadzono przeszukania w poszukiwaniu nielegalnych wydawnictw. 12.04.1980 r. za kolportaż ulotek dot. Katynia został osadzony w areszcie na 48 godzin, a Kolegium ds. wykroczeń w dniu 17.04.1980 r. wymierzyło mu dotkliwą karę grzywny. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r. Marek Sowa został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, od 26.03.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, od 9.04.1982 r. ponownie we Włodawie i od 21.04.1982 w Lublinie. Mimo bardzo trudnej sytuacji rodzinnej (choroba dzieci) nie został wcześniej zwolniony. Internowanie uchylono na mocy decyzji nr 36 Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie z 22.07.1982 r. Po zwolnieniu z internowania nie zaniechał działalności w nielegalnych strukturach „Solidarności”. Utrzymywał kontakty z osobami kontynuującymi działalność opozycyjną w Lublinie. Pan Marek Sowa był uczestnikiem kursów w Studium Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła przy Kurii Biskupiej w Lublinie, które było miejscem spotkań kręgów opozycyjnych i wielu aktywistów „Solidarności”. Był także współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, działającego przy kościele przy ul. Gospodarczej w Lublinie, w robotniczej dzielnicy Tatary. W ramach Duszpasterstwa organizował spotkania z ludźmi opozycji, którzy prowadzili prelekcje i odczyty m.in. o tematyce historycznej i politycznej. Z powodu swojej działalności Pan Marek Sowa był inwigilowany i kontrolowany przez SB, wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze, zatrzymywany na 48 godzin, a w jego mieszkaniu wielokrotnie przeprowadzano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN