Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Zygmunt Mączniewski

ur. w 1952 roku w m. Chorzele
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Przed wprowadzeniem stanu wojennego był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Technologicznych Urządzeń Sterujących „Bester” w Bielawie. W latach 1982-1983 podjął zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność w strukturach samodzielnie zorganizowanej komórki podziemnej „Solidarności” na terenie swojego zakładu pracy. Systematycznie przeprowadzał zbiórki pieniężne przeznaczając je na rzecz NSZZ „Solidarność” oraz zajmował się kolportażem ulotek. Za powyższą działalność 27 listopada 1983 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie, gdzie przebywał do 2 marca 1984 r. W dniu 25 lipca 1985 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie umorzył postępowanie karne przeciwko Stanisławowi Mączniewskiemu i innym na podstawie ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Sprawiedliwość- nie zemsta”, internetowe wydanie Tygodnika Dzierżoniowskiego, 07.12.2008
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN