Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rybicki Mirosław

Mirosław Bogdan Rybicki

ur. w 1955 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015
Biogram
Mirosław Rybicki od 1976 r. współpracował w Komitetem Obrony Robotników, następnie Komitetem Samoobrony Społecznej KOR, Ruchem Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela, Studenckim Komitetem Solidarności, a od 1978 r. z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża. W 1979 r. był współzałożycielem Ruchu Młodej Polski w Gdańsku.

W okresie od 1977 r. do 1989 r. współorganizował i był szefem zaplecza technicznego Wydawnictwa Młoda Polska, a także współpracownikiem niezależnego wydawnictwa NOWa.  W latach 1977-1980 zaangażował się w Gdańsku w organizowanie niezależnych obchodów związanych ze świętem: 3 maja, 11 listopada oraz uroczystościami rocznicowymi Grudnia’70.
W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej, zajmował się pracami drukarni strajkowej. Od jesieni 1980 r. współpracował z Biurem Informacji Prasowej „Solidarność”, którą kontynuował podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów „S” w Gdańsku  we wrześniu i październiku 1981 r. z gazetką „Głos Wolny”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego pozostawał w ukryciu do grudnia 1982 r. Następnie zaangażował się w drukowanie i kolportaż podziemnego pisma: „Solidarność”. Pismo Regionu Gdańskiego”. 
W jego mieszkaniu wielokrotnie dokonywano przeszukań i był zatrzymywany na 48 godz.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej