Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Wojciech Gil

ur. w 1948 roku w m. Przyłęk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
Andrzej Wojciech Gil, brygadzista w Zakładzie Aparatury Próżniowej w Bolesławcu i członek NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu wojennego zorganizował w dn. 10.11.1982 r. trwającą 15 minut przerwę w pracy, mającą charakter akcji protestacyjnej, podjętej w związku z apelem działaczy zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” z okazji rocznicy rejestracji związku. Akcja ta była wyrazem poparcia dla idei związkowych i stanowiła formę protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ „Solidarność” na podstawie uchwały Sejmu PRL z 08.10.1982 r. W dn. 18.11.1982 r. Andrzej Wojciech Gil jako inspirator przerwy w pracy został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze. W dn. 21.12.1982 r. w myśl postanowienia Sądu Rejonowego w Bolesławcu zamieniono Panu Andrzejowi Wojciechowi Gilowi środek zapobiegawczy z tymczasowego aresztowania na dozór MO. W dn. 24.12.1982 r. Pan Andrzej Wojciech Gil został zwolniony z Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze. Wyrokiem z dn. 17.01.1983 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu skazał Pana Andrzeja Wojciecha Gila na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 30 tys. złotych grzywny. Obrońca Pana Andrzeja Wojciecha Gila w dn. 09.02.1983 r. wniósł o rewizję ww. wyroku, jednakże Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze wyrokiem z dn. 23.03.1983 r. utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji. Postanowieniem z 26.07.1983 r. darowano Panu Andrzejowi Wojciechowi Gilowi karę pozbawienia wolności na podstawie ustawy z 21.07.1983 r. o amnestii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej