Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Soboń Franciszek

Franciszek Soboń

ur. w 1935 roku w m. Kwaczała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 69/2018
Biogram
Pracownik Fabryki Maszyn Budowlanych i Lokomotyw „Bumar - Fablok” w Chrzanowie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w utworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy jako członek Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego. Przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydziale Elektrycznym fabryki oraz członek prezydium Komisji Zakładowej związku. Związany z Konfederacją Polski Niepodległej kolportując jej wydawnictwa.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Strzelcach Opolskich i Uhercach. Zwolniony w dniu 24 lipca 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej