Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Patalon Ryszard
Ryszard Zygfryd Patalon
ur. w 1941 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Ryszard Patalon w latach 1982-1983, będąc pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu, był zaangażowany w działalność w ramach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Zajmował się kolportażem ulotek i innych materiałów bezdebitowych. Ponadto uczestniczył w organizowaniu pomocy dla rodzin osób internowanych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków