Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Jolanta Binczak

ur. w 1953 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Maria Binczak była pracownikiem Zakładu Energetycznego w Toruniu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”.
W latach 1982–1989 brała udział w kolportażu książek drugiego obiegu, wydawanych przez największe polskie wydawnictwa publikujące w kraju poza cenzurą, w tym Niezależnej Oficyny Wydawniczej „NOWA” i wydawnictwa „KRĄG”. Była również zaangażowana w działalność Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńskiego. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków