Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Chorzępa

ur. w 1921 roku w m. Trzebuska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 132/2016
Biogram
Jan Chorzępa (1921-1991) prowadził gospodarstwo rolne w Trzebusce. Jako jeden ze świadków wydarzeń rozgrywających się w 1944 r. w obozie NKWD w Trzebusce był zastraszany przez funkcjonariuszy MO i UB. Wiedzę o tamtych wydarzeniach przekazywał najbliższemu otoczeniu, znalazł się również w gronie osób, które przyczyniły się do wszczęcia w tej sprawie postępowań prokuratorskich zarówno w 1981 r., jak i po 1989 r. 
W okresie stanu wojennego przechowywał dokumentację ze strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie oraz inne dokumenty NSZZ „Solidarność” i NSZZ RI „Solidarność”. W latach 1982-1983 był współorganizatorem transportów żywności dla rodzin aresztowanych i represjonowanych działaczy opozycyjnych; w latach 1983-1985 w jego domu w Trzebusce składano i redagowano nielegalne pismo „Wieś Polska”, sygnowane przez Rzeszowski Komitet Oporu Rolników. W latach 1985-1989 udostępniał pomieszczenia swojego domu działaczom Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników oraz Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność”, w organizowanych tam spotkaniach zabierał głos doradczy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej