Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Piecak

ur. w 1957 roku w m. Tarkawica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Pan Zbigniew Piecak był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” przy KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu w 1980 r. 
Należał do utworzonej w 1982 r. Tajnej Komisji NSZZ „Solidarność” przy ww. zakładzie pracy. W 1984 r. z inicjatywy Tajnych Komisji NSZZ „Solidarność” przy KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu oraz przy Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach, została powołana Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu. W ramach prowadzonej działalności Pan Zbigniew Piecak zajmował się przygotowywaniem nielegalnych czasopism do dalszego kolportażu ( „Cios”, „Zrąb”, „Kilof” i in.). Sam również zajmował się ich rozpowszechnianiem. 
Organizował także spotkania o charakterze religijno-patriotycznym. 
W marcu 1986 r. MKK NSZZ „Solidarność” zmieniła nazwę na Delegaturę NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego, działającą przy kościele św. Joachima w Sosnowcu aż do czerwca 1989 r. W tym przypadku Pan Zbigniew Piecak był odpowiedzialny za kontakty z zakładami pracy, zainteresowanymi wstąpieniem do ww. struktury. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków