Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szachta Krzysztof

Krzysztof Szachta

ur. w 1954 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Krzysztof Szachta w  latach 1977-1980, będąc studentem Akademii Medycznej w Gdańsku, należał do Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a następnie do Ruchu Młodej Polski.
Kolportował na terenie Trójmiasta antykomunistyczne ulotki, zbierał podpisy pod antyrządowymi petycjami inicjowanymi przez opozycjonistów regionu gdańskiego oraz uczestniczył w patriotycznych demonstracjach organizowanych w rocznice świąt narodowych. Brał udział w spotkaniach opozycjonistów związanych z powołaniem Studenckiego Klubu Solidarności w Gdańsku, spotkaniach organizowanych w gdańskich kościołach oraz konspiracyjnych spotkaniach w mieszkaniach prywatnych.
Działalność opozycyjną kontynuował w zakładowych strukturach NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003