Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tubelewicz Tomasz

Tomasz Piotr Tubelewicz

ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011
Biogram
W dniu 17 października 1985 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 18 października 1985 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności oraz przepadek dowodów rzeczowych. Dnia 22 października 1985 r. został przeniesiony do Zakładu Karnego w Warszawie-Służewcu, który opuścił w dniu 29 listopada 1985 r. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 1986 r. postępowanie karne zostało umorzone.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN