Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bilnik Benedykt

Benedykt Bilnik

ur. w 1931 roku w m. Zawiercie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Pan Benedykt Bilnik był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Hucie im „Bieruta” w Częstochowie, od grudnia 1980 r. przewodniczący Komisji Wydziałowej, a od stycznia 1981 r. członek prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Częstochowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany dn. 13 XII 1981 r. w Zabrzu-Zaborzu za nawoływanie do strajku, następnie przeniesiony dn. 23 III 1982 r. do Zakładu Karnego w Łupkowie. Zwolniony z internowania dn. 11 VII 1982 r. 
W latach 1982-89 był współpracownikiem tajnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w hucie. 
W latach 1983-88 był współpracownikiem Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu oraz brał udział w pracach Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN