Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Waldemar Czesław Kluk

ur. w 1956 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
W okresie od stycznia 1982 r. do kwietnia 1983 r.  sporządzał, przechowywał i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa NSZZ „Solidarność-Kolejarz” na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gliwicach m.in. Biuletyn nr 1. Dnia 02.05.1983 r.  tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. W dniu 27.07.1983 r. na mocy postanowienia Prokuratora Rejonowego w Gliwicach amnestionowany.  W dniu 4.10.1983 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach umorzył sprawę  w zw.  z amnestią.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej