Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Elżbieta Teresa Łukszo

ur. w 1943 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
W latach 80. uczestniczyła w działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Gorzowie Wielkopolskim. W styczniu 1988 r. została członkinią Rady Regionu Gorzów Wielkopolski NSZZ „Solidarność”. Kolportowała wydawnictwa bezdebitowe i uczestniczyła w demonstracjach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 3. Pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN