Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Elżbieta Teresa Łukszo
ur. w 1943 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012

Biogram

W latach 80. uczestniczyła w działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Gorzowie Wielkopolskim. W styczniu 1988 r. została członkinią Rady Regionu Gorzów Wielkopolski NSZZ „Solidarność”. Kolportowała wydawnictwa bezdebitowe i uczestniczyła w demonstracjach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 3. Pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN