Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Monika Nowrot

ur. w 1949 roku w m. Rybnik-Chwałowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 68/2018
Biogram
Pani Monika Nowrot była aktywnym członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego, Oddział w Rybniku, gdzie pracowała jako referent ekonomiczny. Jako osoba wrogo ustosunkowana do władzy komunistycznej, z chwilą powstania NSZZ „Solidarność” była zaangażowana w tworzeniu jej struktur na terenie Rybnika. Ponadto w stosunku do niej istniały podejrzenia o powiązania z grupą zajmującą się drukiem i rozpowszechnianiem ulotek o treści antykomunistycznej.  Utrzymywała także kontakty z działaczami NSZZ „Solidarność” Elektrowni „Rybnik” w Rybniku. 
Wprowadzenie przez komunistyczny reżim stanu wojennego w dn. 13 XII 1981 roku nie powstrzymało jej przed kontynuowaniem działalności sprzecznej z ówczesnymi zasadami prawnymi w PRL. W odpowiedzi na to została internowana na terenie Ośrodka Odosobnienia w Bytomiu na mocy decyzji o internowaniu z dn. 18 VI 1982 r., do którego przybyła w dn. 2 VII 1982 r. Okres jej internowania trwał do 24 VII 1982 r. 
Po odzyskaniu wolności wciąż uczestniczyła w działaniach w ramach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Za to została powtórnie internowana na mocy decyzji z dn. 5 XI 1982 r. W dn. 18 XI 1983 r. przybyła do Ośrodka Odosobnienia w Darłówku i przebywała tam do 8 XII 1982 r. 
Dodatkowo w jej mieszkaniu przeprowadzano przeszukania w celu ujawnienia ulotek i innych materiałów związanych z nielegalną działalnością w opozycji antykomunistycznej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN