Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Zbigniew Dziuk

ur. w 1948 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Pan Zdzisław Dziuk był działaczem NSZZ „Solidarność” Huty „Katowice” w Dąbrowie Górniczej od 1981-1989 roku. Dnia 13 XII 1981 r. wraz z większością załogi Huty Katowice przystąpił do strajku okupacyjnego. Po zakończeniu strajku w dniu 23 XII 1981 r. był wielokrotnie wzywany na przesłuchania. Pan Zdzisław Dziuk był organizatorem kolportażu prasy niezależnej w Zagłębiu Dąbrowskim, uczestniczył w akcjach protestacyjnych, organizował pomoc internowanym pracownikom Huty „Katowice” i ich rodzinom. Współorganizator mszy za ojczyznę, był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej. Pan Zdzisław Dziuk zaangażował się również w tworzenie Wszechnicy Robotniczej, która polegała na spotkaniach dyskusyjnych oraz zorganizowaniu punktu bibliotecznego książek niezależnych w Hucie „Katowice”. Był także członkiem Tymczasowej Komisji NSZZ „Solidarność” w Hucie „Katowice”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków