Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kalita Stanisław

Stanisław Kalita

ur. w 1937 roku w m. Pustków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 107/2017
Biogram
Stanisław Kalita (1937-2020) do 1970 r. prowadził gospodarstwo rolne w Pustkowie oraz pracował zawodowo w kilku przedsiębiorstwach. W wyniku modernizacji drogi Dębica-Sandomierz został wysiedlony z Pustkowa i osiadł w Trzcianie koło Mielca, gdzie kontynuował działalność rolniczą oraz otworzył warsztat rzemieślniczy. 
W latach osiemdziesiątych był jednym z najbardziej aktywnych działaczy chłopskich w rejonie mieleckim. Zakładał koło NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w Trzcianie, a następnie został przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Czerminie. W marcu 1981 r. brał udział w strajkach chłopskich w Bydgoszczy, a w listopadzie tego roku z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem przeprowadzony został strajk okupacyjny w Urzędzie Gminy w Czerminie.
Od 15.12.1981 r. do 17.03.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania nawiązał kontakt z działaczami opozycji wchodząc w skład Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemia Mielecka. W latach 1984-1989 zorganizował w swoim domu w Trzcianie punkt poligraficzny, w którym drukował m.in. gazetki „Trwam” i „Ziemia Mielecka” a także „Biuletyn Ziemi Mieleckiej”, plakaty oraz ulotki.
Ze względu na prowadzoną działalność opozycyjną był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W latach 1985-1988 był umieszczany na wykazach osób przewidzianych do internowania sporządzanych przez naczelników Wydziału V SB i Wydziału Śledczego SB WUSW w Rzeszowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN