Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janina Teresa Niechajowicz

ur. w 1941 roku w m. Mościska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Pani Janina Teresa Niechajowicz zaangażowała się w działalność opozycyjną 13 grudnia 1981 r., podejmując współpracę z Kornelem Morawieckim i Hanną Łukowską-Karniej, w której mieszkaniu uczestniczyła w spotkaniach konspiracyjnych. W marcu 1982 r. nawiązała kontakt z Regionalnym Komitetem Strajkowym. W ramach współpracy z RKS przekazywane jej były, m.in. przez Aleksandrę Kutowską, publikacje podziemne oraz matryce do wydawnictw (m.in. "Biuletynu Dolnośląskiego"). Janina Teresa Niechajowicz udostępniała w tym celu swoje prywatne mieszkanie w Wałbrzychu. Od czerwca 1982 r. współpracowała z Solidarnością Walczącą. Działalność w strukturach SW, jak również współpraca z Kornelem Morawieckim i Hanną Łukowską-Karniej obejmowały okres stanu wojennego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków