Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rutkowski Artur

Artur Rutkowski

ur. w 1961 roku w m. Ostrowiec Świętokrzyski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020
Biogram
Artur Rutkowski  dokonał skreśleń i wpisów na plakatach PZPR zawieszonych w szatni Wydziału Stalowni Zakładu Metalurgicznego Huty im. M. Nowotki.  Za tę działalność dnia 30.03.82 r. został skazany na karę 1,5 roku ograniczenia wolności i potrącenie 15 procent wynagrodzenia miesięcznego przez ten okres na rzecz Skarbu Państwa. Karę ograniczenia wolności tymczasowo zawieszono. W okresie od 05.11.1982 r. do 13.01.1983 r. został powołany na trzymiesięczne szkolenie wojskowe w ramach służby czynnej do JW. 1991 w Chełmie Lubelskim.    
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej