Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maślanka Maria

Maria Teresa Maślanka

ur. w 1926 roku w m. Wola Rzędzińska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Maria Maślanka była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego oraz kolporterką materiałów bezdebitowych.
Po 13.12.1981 r. nie zaprzestała działalności opozycyjnej i przez niemal dwa lata pomagała poszukiwanemu działaczowi ,,S" w ukrywaniu się, jednocześnie prowadząc kolportaż. W związku z podejrzeniem o kolportowanie nielegalnych materiałów oraz udzielanie pomocy opozycjonistom, została objęta kontrolą operacyjną przez Służbę Bezpieczeństwa i założono jej podsłuch telefoniczny. W 1987 r. przeprowadzono z nią rozmowę ostrzegawczą, podczas której wyraziła swoje poparcie dla ,,Solidarności''.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków