Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Krzysztof Abramczyk

ur. w 1966 roku w m. Szczytno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2013
Biogram
Od 1984 r. był działaczem Federacji Młodzieży Walczącej Region Gdańsk, gdzie był współorganizatorem tzw. Grup Wykonawczych, zaangażował się również w druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. W pierwszych dniach lipca 1986 r. został zatrzymany podczas próby zniszczenia plansz propagandowych, a 4 lipca 1986 r. tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, od 7 lipca przebywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 9 września 1986 r. Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Gdańsku uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W październiku 1986 r. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku umorzyła sprawę prowadzoną przeciwko niemu. W grudniu 1986 r. ponownie został zatrzymany za kolportaż wydawnictw bezdebitowych i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny. Od kwietnia 1987 r. uchylał się od odbycia zasadniczej służby wojskowej, w związku z czym od listopada 1987 r. poszukiwany był listem gończym. Ukrywał się w Bieszczadach. W sierpniu 1988 r. brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W latach 1986-1990 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej