Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Friedel Andrzej

Andrzej Stanisław Friedel

ur. w 1957 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Andrzej Friedel po wprowadzeniu stanu wojennego, wykorzystując sprzęt poligraficzny wywieziony z drukarni Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zajmował się drukiem nielegalnych wydawnictw. Sporządził drukiem kilka tysięcy pism, m.in. „Solidarność” nr 63/1, odezwę zatytułowaną „Rodacy”, ulotkę dot. rocznicy Grudnia 1970, plakat z orłem skrępowanym sznurami. 13 lutego 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 25 sierpnia 1982 r. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał go na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, przepadek przedmiotów stanowiących dowody rzeczowe a służących do popełnienia przestępstwa, 1/3 kosztów postępowania sądowego oraz 4200 złotych tytułem opłaty sądowej. Andrzej Friedel odbywał karę w Zakładzie Karnym w Potulicach, skąd został zwolniony 22 października 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności