Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rusin Leszek

Leszek Zbigniew Rusin

ur. w 1935 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Leszek Rusin pracował w Fabryce Maszyn Górniczych „Pioma” w Piotrkowie Trybunalskim. Od dnia 26 czerwca 1981 r. był członkiem Ogniwa Regionalnego Zarządu Ziemi Piotrkowskiej NSZZ „Solidarność”. Brał udział w organizowaniu strajków, w związku z tym został internowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Piotrkowie Trybunalskim. Od dnia 13 grudnia 1981 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, następnie 6 lutego 1982 r. został przeniesiony do O.O. w Łowiczu, skąd 10 sierpnia 1982 r. trafił do O.O w Kwidzynie. Z ośrodka internowania zwolniony został 24 sierpnia 1982 r. Pan Leszek Rusin podczas pobytu w O.O w Łowiczu złożył wniosek na wyjazd stały do RFN razem z żoną. Po uzyskaniu zgody 14 października 1982 r. wyemigrował z kraju. Pomimo wyjazdu z Polski nadal był aktywnym działaczem NSZZ „S”, utrzymywał kontakty z jej podziemnymi strukturami. Współpracował również z „Kulturą Paryską” pisując eseje i wspomnienia z działalności w „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej