Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Adam Trzeciak
ur. w 1962 roku w m. Kożuchów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018

Biogram

Był współzałożycielem powstałej w grudniu 1981 r. konspiracyjnej „Organizacji Młodzieży Walczącej Polski”. W jej ramach zajmował się m.in. kolportażem ulotek na terenie Nowej Soli. W związku z prowadzoną działalnością dnia 5 lutego 1982 r. został zatrzymany, a dzień później tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze z 22 marca 1982 r. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny. Tego dnia uchylono również zastosowany wcześniej wobec niego areszt.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej