Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Melak Andrzej

Andrzej Józef Melak

ur. w 1944 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018
Biogram
Był członkiem Kręgu Pamięci Narodowej i Komitetu Katyńskiego. W latach 1974-1989 organizował i uczestniczył w uroczystościach oraz demonstracjach patriotycznych. Był twórcą plakatów, ulotek i współwydawcą książek, a także fundatorem płyt epitafijnych katyńskich. W maju 1982 r. został zwolniony z pracy w Domach Towarowych Centrum w Warszawie za działalność niepodległościową i udział w postawieniu pomnika Katyńskiego 31 lipca 1981 r. na warszawskich Powązkach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Zbrodnia Katyńska, W Kręgu prawdy i kłamstwa, pod red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010
    • S.Melak, Działania Kręgu Pamięci Narodowej, „Niepodległości i Pamięć”, nr 1 (22)/2006
    • Ł. Kudlicki, S. Melak, Strażnik Pamięci Katynia, Krąg Pamięci Narodowej 2015