Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Postawa

ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017
Biogram
Członek krakowskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej. Zaangażowany w druk wydawnictw KPN, w tym pisma „Niepodległość” oraz ulotek, prowadząc go we własnym domu.
W dniu 18 czerwca 1985 r. zatrzymany podczas druku ulotek wzywających do strajku w dniu 1 lipca 1985 r. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza z dnia 27 sierpnia 1985 r. skazany na 2 lata pozbawienia wolności oraz 100 tysięcy złotych grzywny z zawieszeniem jej wykonania na 4 lata.
Po zwolnieniu z aresztu nadal kontynuował działalność w podziemnym ruchu wydawniczym. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN