Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Pauch

ur. w 1948 roku w m. Kościan
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020
Biogram
Był przewodniczącym Komisji Fabrycznej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Energetyczno-Remontowym HCP w Poznaniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S”, zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych, m. in. „Obserwatora Wielkopolskiego”. Za swoją działalność został zatrzymany 29 września 1982 r. i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Z internowania zwolniony w dniu 29 listopada 1982 r. Po powrocie do zakładu pracy aktywnie uczestniczył w kampanii na rzecz wyboru do samorządu pracowniczego byłych działaczy NSZZ „Solidarność”. Zajmował się także zbieraniem podpisów pod pismem do Prokuratora Generalnego PRL w sprawie uwolnienia Janusza Pałubickiego. W październiku 1984 r. Ryszard Pauch został przeniesiony na inne stanowisko pracy, rok później zwolnił się z pracy w HCP. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN