Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Turski Stanisław
Stanisław Turski
ur. w 1929 roku w m. Wiślica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 68/2018

Biogram

Pan Stanisław Turski jako członek NSZZ „Solidarność” w latach 1981-1989 współpracował ze strukturami opozycji antykomunistycznej w Jastrzębiu-Zdroju i Gliwicach. Uczestniczył w spotkaniach działaczy opozycji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc w postaci paczek dla internowanych w Ośrodku Odosobnienia Zabrze-Zaborze i ich rodzin. Uczestniczył w comiesięcznych mszach za ojczyznę, które odprawiano w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, tzw. kościół „Na Górce”. Brał tam udział także w spotkaniach działaczy podziemnych struktur „Solidarności”. 
Ponadto udostępniał swoje mieszkanie na potrzeby zorganizowania punktu drukarskiego, w którym powielano ulotki i pisma podziemne. Zajmował się kolportażem nielegalnych pism i wydawnictw. Uczestniczył w manifestacjach organizowanych z okazji przypadających rocznic np. święto 3 Maja, 11 Listopada czy rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. 
Po strajkach sierpniowych w 1988 r. pośredniczył w kontaktach między Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym Jastrzębie a członkami Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz organizował pomoc dla zwolnionych z pracy górników. 
W 1989 r. zaangażował się w działania Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”, który prowadził lokalną kampanią wyborczą poprzedzającą wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków