Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Woś Artur

Artur Woś

ur. w 1969 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 123/2022
Biogram
W latach 1987-1989 był działaczem Międzyszkolnego Komitetu Oporu we Wrocławiu, a w latach 1989-1990 Ruchu Młodzieży Niezależnej. 
Brał udział w tzw. „dzielnicówkach”, czyli spotkaniach konsultacyjnych działaczy MKO z różnych rejonów Wrocławia, na których reprezentował Zespół Szkół Mechanicznych nr 1. 
W latach 1987-1989 uczestniczył również w kolportażu wydawnictw drugiego obiegu, akacjach ulotkowych i plakatowych oraz demonstracjach organizowanych przez różne struktury opozycyjne we Wrocławiu. Był również zaangażowany w drukowanie ulotek i pism niezależnych oraz transport tychże do innych miast. 
W jego miejscu zamieszkania znajdował się magazyn materiałów zgromadzonych na potrzeby podziemnej poligrafii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Międzyszkolny Komitet Oporu, red. B. Sokołowska-Pabjan, M. Drozd, W. Krasa, Warszawa 2010