Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żyżniewski Wiesław

Wiesław Jerzy Żyżniewski

ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Od lutego 1981 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”, wchodząc w skład Komisji Zakładowej w Bazie Remontowej Transformatorów w Łodzi. We wrześniu 1981 r. został członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. 14 grudnia 1981 r. rozpowszechniał w zakładzie pracy odezwę wzywającą do oporu. W latach 1982-1984 kontynuował działalność opozycyjną w ramach Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionalnego w Łodzi. Drukował pisma: „Zawsze Solidarni”, „Przedwiośnie”, „Solidarność Istnieje Nadal”, ulotki i znaczki oraz kolportował wydawnictwa KPN. Został zatrzymany 4 marca 1984 r. podczas powielania biuletynu „Harce”, m.in. nawołującego do bojkotu wyborów do rad narodowych, i do chwili umorzenia śledztwa na mocy amnestii, tj. do 25 lipca 1984 r. przebywał w areszcie. Po wyjściu na wolność nadal zajmował się drukiem i kolportażem nielegalnych publikacji, co stało się przyczyną objęcia go aresztem tymczasowym w okresie 7 października 1985 r.- 5 maja 1986 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Łodzi z 12 czerwca 1986 r. został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Od 1987 r. do 1990 r. pełnił funkcję szefa Obszaru III KPN w Łodzi. W latach 1983-1990 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988–1990. Region łódzki”, wstęp, wybór i opracowanie S. Pilarski, Warszawa – Łódź 2009;
    • „Łódzka KPN. Od PRL do niepodległości”, red. K. Chylak, M. Michalik, Łódź 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN