Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Czenczek

ur. w 1940 roku w m. Wesoła
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 95/2021
Biogram
 Ks. Stanisław Czenczek święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r. W latach 1970-1980 był wikariuszem przy kościele  pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. W latach 80-tych mieszkał na terenie parafii. Był duszpasterzem niezależnego Harcerstwa tzw. Czarnej 13-tki oraz Ruchu Światło-Życie. Od początku powstania NSZZ „Solidarność” wspierał jego działania. Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal współpracował z NSZZ „Solidarność”. Był nieformalnym skarbnikiem Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. Organizował pomoc materialną i duchową dla rodzin osób represjonowanych. Pełnił posługę kapłańską osobom uwięzionym. Dostarczał paczki żywnościowe oraz korespondencje internowanym w Łupkowie, Uhercach i Załężu. Przewoził również grypsy od uwięzionych. Organizował na plebanii tajne spotkania działaczy opozycji. Brał również udział w ukrywaniu na terenie parafii Świętej Trójcy w Przemyślu działaczy NSZZ „Solidarność”. Odprawiał organizowane w parafii 13-go każdego miesiąca msze św. za Ojczyznę. Celebrował również nabożeństwa w intencji zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki. W swoich kazaniach niejednokrotnie poruszał sprawy dot. praw i wolności człowieka.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • R. Buksa, Zapiski internowanego, wstęp i opracowanie A. Brożyniak, Rzeszów 2015
    • G Wołk, Ośrodki odosobnienia w Polsce południowo – wschodniej 1981-1982, Rzeszów 2009.