Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wrona Tadeusz

Tadeusz Stanisław Wrona

ur. w 1951 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
W latach 80. był pracownikiem naukowym Politechniki Częstochowskiej, od września 1980 r. działał w Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” utworzonym na macierzystej uczelni. Był delegatem na I krajowy zjazd NSZZ „Solidarność”. Po 13 grudnia 1981 r. został odsunięty od pracy dydaktycznej. Współorganizował Komitet Obrony Solidarności na Politechnice Częstochowskiej, zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek. Był poddawany inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach obserwacji całego środowiska akademickiego oraz z powodu sygnowania petycji do rektora wspomnianej uczelni, w sprawie przywrócenia do pracy osób zaangażowanych w działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. W ramach represji został powołany do odbycia służby wojskowej. Na okres od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. został skierowany na ćwiczenia wojskowe w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN