Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tarnowski Marek

Marek Stanisław Tarnowski

ur. w 1967 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Marek Stanisław Tarnowski był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, kolporterem oraz organizatorem spotkań opozycji antykomunistycznej. 
Od 1988 roku zaangażował się w działalność polityczną. Pracował w punkcie pomocy dla strajkujących w sierpniu 1988 r. oraz brał udział w nielegalnych spotkaniach opozycjonistów, które odbywaly się w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Szczecinie.
W październiku 1988 r. p. Marek Tarnowski był inicjatorem spotkania założycielskiego NZS na Politechnice Szczecińskiej oraz zawiązania Komitetu Założycielskiego NZS Politechniki Szczecińskiej. Jako członek tego Komitetu doprowadził do złożenia w Urzędzie Miejskim w Szczecinie wniosku o rejestrację stowarzyszenia pn. „Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Szczecińskiej”. W tym samym czasie na Politechnice Szczecińskiej, rozpowszechniał wydawnictwa i ulotki zawierające informacje wymierzone w ustrój PRL a także w legalnie działającą organizację studencką ZSP (Zrzeszenie Studentów Polskich). 
W lutym 1989 r. p. Marek Tarnowski był jednym z organizatorów nielegalnej manifestacji ulicznej pod hasłami legalizacji NZS. Ponadto organizował na Politechnice Szczecińskiej wiece nagłaśniające powstanie NZS. Działalność antysystemową prowadził do listopada 1989 r., do momentu legalizacji NZS.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej