Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mzyk Alojzy
Alojzy Władysław Mzyk
ur. w 1924 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019

Biogram

Pan Alojzy Mzyk w latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy tj. Zakładach Mechanicznych „ZAMET” w Piekarach Śląskich. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej „Solidarności”.
W dniu 13 grudnia 1981 r.  został internowany i umieszczony początkowo w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu - Zaborzu, a następnie od 12 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Został zwolniony 11 marca 1982 r. na podstawie decyzji nr 698/82 o uchyleniu internowania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej