Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wójtowicz-Huba Grażyna

Grażyna Irena Wójtowicz-Huba

ur. w 1945 roku w m. Brzezice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Zatrudniona w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie, od września 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność”, pełniąc funkcje Przewodniczącej Komitetu Założycielskiego w w/w szkole, a następnie weszła w skład Komisji Zakładowej. W dn. 10 października 1980 r. została współzałożycielką Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, a w dn. 27.10.1980 r. weszła w skład Regionalnego Komitetu Założycielskiego do spraw Nauczycieli i Pracowników Placówek Oświatowo-Wychowawczych, pełniąc funkcję sekretarza. W trakcie I Walnego Zebrania Delegatów Nauczycieli i Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” odbywającego się w dn. 29.03.1981 r. w Lublinie została wybrana na wiceprzewodniczącą Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania, występującej później pod nazwą Zarząd Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie. W listopadzie 1981 r. weszła w skład Regionalnego Komitetu Strajkowego Szkół. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność związkową, nawiązała kontakt z rodzinami osób internowanych, zbierała informacje na temat aktualnych wydarzeń, weszła w skład podziemnej struktury „Solidarności”. Z ramienia Sekcji Oświaty i Wychowania, uczestniczyła w spotkaniach konspiracyjnych, była odpowiedzialna za sprawy finansowe, które prowadziła do 10.06.1989 r. Wchodziła w skład zespołu redakcyjnego wydawanego w podziemiu miesięcznika „Solidarność Nauczycielska”, ukazującego się w latach 1982-1989, uczestniczyła również w druku i kolportażu w/w pisma. Pani Grażyna Wójtowicz-Huba prowadziła również działalność w Duszpasterstwie Nauczycieli powiązanym ze środowiskiem opozycyjnym i zajmującym się szeroką działalnością wydawniczą. Współorganizowała comiesięczne spotkania Wszechnicy Nauczycielskiej w Lublinie działającej od jesieni 1982 r. przy kościele oo. Kapucynów w Lublinie. W marcu 1988 r. weszła w skład Komitetu Założycielskiego „Solidarności” Pracowników Oświaty i Wychowania. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • Encyklopedia Solidarności hasło rzeczowe: „Solidarność Nauczycielska”
  • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
  • Zenobia Kitówna, Nasz jest ten dzień. Nauczyciele Regionu Środkowowschodniego wobec komunizmu w latach 1980-1989, Sandomierz 2011
  • Zygmunt Łupina, Solidarność Nauczycielska Regionu Środkowowschodniego 1980-1989, Lublin 2009
  • Zygmunt Łupina, NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w podziemiu. 13 grudnia 1981-19 lutego 1989. [w] Stąd ruszyła lawina... , pod red. Piotra Pawła Gacha, Lublin 2006
  • Marcin Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980-1981, Lublin 2014
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności