Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chudzik Jan

Jan Chudzik

ur. w 1939 roku w m. Gózd
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładzie Elektrociepłowni Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Zajmował się m.in. drukowaniem i kolportowaniem ulotek i nie zaprzestał tej działalności po wprowadzeniu stanu wojennego. Został internowany 28 kwietnia 1982 r. i umieszczony Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym we Włocławku. Został formalnie zwolniony 29 kwietnia 1982 na podstawie decyzji uchyleniu internowania, lecz tego samego dnia na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi tymczasowo aresztowany pod zarzutem że „w okresie od grudnia 1981 r. do kwietnia 1982 roku w Płocku sporządził, gromadził i przechowywał ulotki antypaństwowe”. Do 27 maja 1982 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Łodzi. Na mocy decyzji Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, na sesji wyjazdowej w Łodzi w dniu 26 maja 1982 r. został uniewinniony od zarzucanych mu czynów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN