Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Józef Kwidziński

ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Wojciech Kwidziński od 1981 r. współpracował z Ruchem Młodzieży Szkolnej Trójmiasta i uczestniczył w zjeździe założycielskim Federacji Młodzieży Szkolnej w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w „Solidarności Młodych”. Od 1982 r. zajmował się kolportażem opozycyjnych wydawnictw. W latach 1987-1989 był przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Gdańskiej oraz członkiem Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS Gdańsk. Od 1988 r. publikował pod różnymi pseudonimami artykuły w piśmie NZS PG „Polibuda”. Był przewodniczącym Komitetu Strajkowego i współorganizatorem strajku na Politechnice Gdańskiej w dniach 4-5 maja 1988 r. W sierpniu 1988 r. działał w Akademickim Komitecie Solidarności popierającym strajkujących stoczniowców i portowców. W latach 1988-1989 był członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS i uczestnikiem III i IV Zjazdu NZS.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989. Tom 3: Polska Północna
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989. Tom 4
    • Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981-1989
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności