Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pilszak Stanisław

Stanisław Mieczysław Pilszak

ur. w 1954 roku w m. Grabownica Starzeńska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Stanisław Pilszak pracował jako konstruktor w Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil” w Sanoku, od 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, a w czerwcu 1981 r. wszedł w skład Zarządu Regionu Krośnieńskiego NSZZ „Solidarność”. Od września 1982 r. był sprawdzany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem o prowadzenie nielegalnej działalności związkowej w NSZZ „Solidarność”. SB przeprowadziła z nim rozmowę ostrzegawczą. W wyniku działań represyjnych od 5.11.1982 r. do 3.02.1983 r. został powołany na przeszkolenie rezerwy w Jednostce Wojskowej Nr 3466 w Czerwonym Borze. Ta forma represji objęła działaczy opozycji (głównie „Solidarności”), którzy jako rezerwiści, trafili na trzymiesięczne „przeszkolenie”. Osoby te były typowane przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w ścisłej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Z dziejów Solidarności podkarpackiej 1980-1990, red. B. Adamski, Krosno 1992
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. G. Majchrzak, Warszawa 2016
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN