Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Motyka

ur. w 1955 roku w m. Cisiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 377/2016
Biogram
Pan Tadeusz Motyka był działaczem NSZZ „Solidarność”. Podejmował szereg działań mających na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka.                   Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności opozycyjnej. Zatrzymany w dniu 9 I 1982 r. w m. Cisiec czasie akcji wykonywania napisów antypaństwowych. Na podstawie postanowienia
wydanego w dniu 11 I 1982 r. przez Prokuraturę Rejonową w Żywcu, Pan Tadeusz Motyka został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej i objęty postępowaniem śledczym prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Krakowie. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Krakowie uznał Pana Tadeusza Motykę winnym i wyrokiem wydanym w dniu 12 II 1982 r. skazał na 3 lata pozbawienia wolności. W wyniku rewizji wyroku do Sądu Najwyższego- Izby Wojskowej w Warszawie w dniu 10 V 1982 r. zasądzono dodatkową karę 2 lat utraty praw publicznych oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości. Karę pozbawienia wolności Pan Tadeusz Motyka odbywał kolejno w Zakładach Karnych w: Jastrzębiu-Zdroju, Zabrzu-Zaborzu, Mielęcinie k/ Wrocławia oraz Potulicach k/ Bydgoszczy, skąd na mocy ustawy o amnestii został zwolniony w dniu 11 IV 1983 r. 
Z uwagi na działalność opozycyjną Pan Tadeusz Motyka pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa PRL. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN