Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Sławomir Piotrowski

ur. w 1945 roku w m. Łyntupy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Sławomir Piotrowski uczestniczył m.in. w strajku okupacyjnym w Fabryce Maszyn Budowlanych „Bumar-Fadroma” we Wrocławiu, gdzie angażował się w działalność Tymczasowego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”. 
Od 7 października do 13 grudnia 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Uczestniczył w druku i kolportażu wydawnictw podziemnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej