Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Błaszczak Ludwik

Ludwik Błaszczak

ur. w 1947 roku w m. Opatów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 108/2017
Biogram
Był działaczem związku NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Inspektoracie PZU w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową m.in. drukował i kolportował nielegalne ulotki oraz brał udział w spotkaniach członków zawieszonego związku  „Solidarność” w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Z uwagi na prowadzoną działalność w lutym 1982 roku został zwolniony z Inspektoratu PZU w Ostrowcu i przez kilka miesięcy bezskutecznie poszukiwał pracy. Od sierpnia 1982 do 1987 roku Ludwik Błaszczak pracował w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie również zaangażował się w nielegalną działalność tj.  kolportaż ulotek i wydawnictw bezdebitowych na terenie huty. Ponadto uczestniczył w Mszach za Ojczyznę w kościele św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz brał udział w spotkaniach działaczy opozycji organizowanych na placu przed kościołem. Z relacji przekazanej przez Pana Ludwika Błaszczaka wynika, że w dniu 8.01.1982 r. miała miejsce w mieszkaniu rewizja przeprowadzona przez funkcjonariuszy SB i MO. Następnie został przewieziony został do KPMO w Opatowie, KWMO Tarnobrzeg z/s w Sandomierzu. Przesłuchiwany i osadzony w areszcie. Po zwolnieniu z PZU, otrzymał tzw. "wilczy bilet", utrudniający zatrudnienie nawet na stanowiskach robotniczych, stąd półroczna przerwa w zatrudnieniu, pomimo usilnych starań na terenie ówczesnego woj. kieleckiego. Pracę w hucie, podjął jako pracownik fizyczny. Uległ wypadkowi czasie pracy, przebywał przez kilka miesięcy na zwolnieniu lekarskim, odbył rehabilitację. Pomimo tego nie miał możliwości wykonywania pracy biurowej. 
W ramach represji był nękany, szykanowany oraz inwigilowany. Został zatrudniony w Straży Przemysłowej huty w charakterze portiera, gdzie przeprowadzano wobec niego wielokrotne rewizje osobiste. Straż Przemysłowa huty składała się z członków ORMO, tajnych współpracowników SB, członków PZPR, ZSL i SD.W takim środowisku, działał przez 5 lat. Wśród strażników, miał oddanego przyjaciela Mieczysława Dudka, który dyskretnie przekazywał Ludwikowi Błaszczakowi informacje o planowanych prowokacjach wobec jego osoby co pozwalało przetrwać ten trudny okres w pracy. Z końcem lutego 1987 r. został zwolniony z pracy bez podania przyczyn. Od 1987 do końca 1989 r. przebywał na czasowej rencie chorobowej. W podziemiu "S" działał w zaprzysiężonej na Święty Krzyż 3 osobowej grupie z Franciszkiem Poprawą i Mieczysławem Kadewskim. Służba Bezpieczeństwa nie zdołała rozpracować w/w grupy, której działalność trwała 7 lat. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków