Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosława Maria Kuźmak

ur. w 1933 roku w m. Opoki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 68/2018
Biogram
Pani Mirosława Kuźmak prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną i represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Organizowała i uczestniczyła w Mszach za Ojczyznę w parafii pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. Współpracowała z ks. Bernardem Czerneckim, kapelanem jastrzębskiej „Solidarności”. Działała w Klubie Inteligencji Katolickiej również w Jastrzębiu-Zdroju. 
Podczas protestów w sierpniu 1988 r. Pani Mirosława Kuźmak zaangażowała się była w udzielanie pomocy dla strajkujących, m.in. organizowała zbiórki pieniędzy na poczet kar zasądzonych wobec strajkujący. Uczestniczyła w produkcji oraz kolportażu nielegalnych wydawnictw. Była wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana przez Służbę Bezpieczeństwa.          
 W 1989 r. Pani Mirosława Kuźmak brała udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju, którego zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
 • oświadczeń świadków