Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojciechowska Urszula

Urszula Wojciechowska

ur. w 1957 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 547/2016
Biogram
Urszula Wojciechowska w 1981 r. była działaczką oraz etatowym pracownikiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, następnie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy.
Dnia 24 lutego 1982 r. po dokonaniu przeszukania w miejscu zamieszkania, została zatrzymana i tymczasowo aresztowana na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 1982 r. jako podejrzana o to, że po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność związkową poprzez sporządzanie antypaństwowych ulotek przeznaczonych do rozpowszechniania na terenie zakładów pracy w Bydgoszczy. Była przetrzymywana w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy i Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 1982 r. została skazana na podstawie art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. Zwolniona z więzienia dnia 7 lipca 1982 r.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną, w latach 1982-1983 była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Bydgoszczy oraz w latach 1982-1984 zastrzeżono jej możliwość wyjazdów za granicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński, Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego (1980-1990), Gdańsk 2010.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN