Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grzywaczewski Maciej

Maciej Leszek Grzywaczewski

ur. w 1954 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Maciej Grzywaczewski prowadził działalność opozycyjną w latach 1971-1984. Był uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) oraz jednym z rzeczników Ruchu Młodej Polski (RMP).
W 1971 r. jeszcze jako uczeń liceum w Gdańsku uczestniczył w spotkaniach samokształceniowych prowadzonych przez dominikanina o. Ludwika Wiśniewskiego duszpasterza młodzieży akademickiej. Wkrótce zaangażował się w kolportaż nielegalnej literatury. Od 1977 r. był uczestnikiem ROPCiO, należał do kierownictwa tajnej organizacji Nurt Niepodległościowy Andrzeja Czumy. 
W latach 1978-1980 wchodził w skład redakcji nielegalnego pisma "Bratniak", był współzałożycielem drugoobiegowego Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja. W 1979 r. został sygnatariuszem deklaracji ideowej RMP. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, wraz z Arkadiuszem Rybickim spisał na tablicy 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Następnie był etatowym pracownikiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". 
Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego przez kilka miesięcy ukrywał się. W latach 1972-1984 był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa, zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. W latach 1984-1988 przebywał na emigracji we Francji. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej